Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 품질 관리

인증
중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증
중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요
품질 프로필
인증
 • 중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증

  표준:An improved structure of horizontal suspension bush

  번호:ZL 2017 2 1146828.3

  발급 일자:2017-09-06

 • 중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증

  표준:A NEW STAND BUSH

  번호:ZL 2017 2 1146829.8

  발급 일자:2017-09-06

 • 중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증

  표준:A NEW SUSPENSION BUSH

  번호:ZL 2017 2 1147161.9

  발급 일자:2018-04-26

 • 중국 Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd. 인증

  표준:Trademark

  번호:39126684

  발급 일자:2020-06-06

  유효 기간:2030-06-05

연락처 세부 사항
Kaiping Zhijie Auto Parts Co., Ltd.

담당자: Mr. Jim

전화 번호: +86-13430203381

팩스: 86-20-37366444

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)